Annual Meeting for 2023

The current SUMA FCU Board of Directors

The SUMA Federal Credit Union Annual Meeting - held April 27th, 2024.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо Шановних Членів, що Звичайні Річні Загальні Збори нашої Федеральної Кредитової Кооперативи СУМА відбудуться в суботу, 27 квітня 2024 року, в 10-ій годині ранку в в Української Католицькій Церкві св. Арх. Михаїла – 21 Shonnard Place, Yonkers, NY 10703 за таким порядком нарад:

1. Відкриття Зборів і ствердження правосильности
2. Відчитання і прийняття протоколу з останніх Загальних Зборів
3. Звідомлення: Дирекції, Кредитової і Контрольної Комісії
4. Дискусія над звітами
5. Прийняття звітів до відома Загальними Зборами
6. Привіти
7. Вибір членів Дирекції і Комісій на місце уступаючих
8. Внески і побажання
9. Закриття Загальних Зборів
Згідно із статутом Кооперативи, члени організації беруть участь у Загальних Зборах через відпоручників з письмовою повновластю, за підписом голови, зглядно заступника і секретаря
У разі вiдсутностi неoбхiдної кількостi членів на проголошений час, Загальні Збори відбудуться на 15 хвилин пізніше, незалежнo вiд кількoстi присутніх членів

З кооперативним привітом

За Дирекцію Фед. Кред. Кооперативи СУМА:
Андрій Горбачевський - голова Дирекції
Любомир Щур - секретар

SUMA FEDREAL CREDIT UNION ANNUAL MEETING will be held 10:00 A.M., SATURDAY, APRIL 27, 2024 at St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church – 21 Shonnard Place, Yonkers, NY 10703

AGENDA
1. Call to Order
2. Reading of the Minutes of the Last Annual Meeting
3. Report of the Board of Directors and Committees
4. Questions and Discussions on Reports
5. Acceptance of Reports
6. Greetings
7. Elections
8. New Business
9. Adjournment

Andrew Horbachevsky - Chairman of the Board of Directors
Lubomyr Shchur - Secretary

УВАГА!
Цього року закінчується каденція наступних трьох
членів Дирекції:
Любомир Щур, Іван Оліярчик, Стефан Капітула

та одного члена Кредитної Комісії:
Василь Коцур  

Пропозиції до Номінаційної Комісії слід пересилати на адресу:
SUMA Federal Credit Union
Attention:  Nominating Committee
125 Corporate Blvd., Yonkers, NY 10701

Please note!
This year three board members are up for re-election:
Lubomyr Shchur, John Olijarczyk, Steven Kapitula

and one member of the Credit Committee:
Basil Kocur

Recommendations to the Nominating Committee should be forwarded to:
SUMA Federal Credit Union
Attention:  Nominating Committee
125 Corporate Blvd., Yonkers, NY 10701

photo of Andrij - SUMA Board Chairman

СПІЛЬНИЙ ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА ТА ГОЛОВИ ДИРЕКЦІЇ

Ми раді вітати вас на Річних Зборах 2024 року та повідомити про ще один міцний та процвітаючий рік для нашої установи. Незважаючи на значні економічні негаразди, Федеральна Кредитова Кооператива СУМА знову досягла високих результатів за рік, що закінчився у 2023 році. Виклик високої інфляції, який наші члени відчувають на собі у вигляді подорожчання бензину та продуктів харчування, змусив Федеральну Резервну Систему США 11 разів підвищувати відсоткові ставки у період з березня 2022 року по липень 2023 року. Сподівання на м'яку посадку сповільнили зниження процентних ставок до попередніх рівнів. Незважаючи на складні економічні перспективи, СУМА продовжує зосереджуватися на потребах наших членів та швидких інноваціях у фінансовій галузі, щоб підтримувати безпечну, стабільну та добре капіталізовану установу, і продовжуватиме пропонувати нашим членам заощадження та кредитні ставки, які перевершують переважну більшість наших кредитних спілок-аналогів.

 • Будучи лідером у сфері банківських технологій серед українсько-американських кредитних кооператив, СУМА продовжує йти в ногу з інноваціями. Ось деякі з удосконалень, які СУМА впровадила протягом останнього року:
  Оновлення функції цифрового банкінгу «Member-to-Member» з можливістю збереження інформації про одержувача для подальшого використання та планування періодичних переказів
 • Впровадження системи нового типу для переказів у режимі реального часу - FedNOW
 • Покращення безпеки електронної пошти
 • Оновлення Money Manager у нашому цифровому банкінгу з можливістю додавання зовнішніх рахунків для перегляду їх балансів та історії транзакцій
 • Оновлення сповіщень про покупки кредитними картками у мобільному додатку SUMA FCU
 • Автоматизація управління лімітами мобільних депозитів
 • Переміщення нашої системи зберігання документів у високозахищений хмарний сервіс
Дивлячись у майбутнє, наша кредитна кооператива продовжуватиме розширювати спектр послуг, щоб задовольнити потреби нинішніх та майбутніх членів, а також підтримувати благодійні організації та гуманітарні потреби нашої громади у міру їх виникнення.

Здорова фінансова установа повинна розвиватися у межах громад яким вона прагне служити, і тому ми особливо раді, що до статуту СУМА приєдналися парафіяни Української католицької церкви Св. Петра і Павла (Спрінг-Веллі, штат Нью-Йорк) та Українського Католицького Собору Св. Володимира (Стемфорд, штат Коннектикут). Крім того, найважливішою ініціативою СУМА у 2024 році стане відкриття у квітні двох нових філій у Флориді - у Норт-Порті та Ст-Петербурзі. Це розширення є інвестицією у майбутнє СУМА і включатиме надання основних фінансових послуг для нещодавно переселених осіб та сімей з охопленої війною України. Девіз кредитної спілки «люди допомагають людям» як ніколи актуальний.

Ми також з гордістю відзначаємо, що 2024 рік знаменує собою надзвичайні події. По-перше, наша кооператива святкує своє 60-річчя. Нам надзвичайно приємно, що один із наших засновників, колишній Президент-Генеральний Директор та Почесний Голова Володимир Козіцький і досі бере активну участь у діяльності СУМА. Цього року пан Козицький досягне своєї власної особливої віхи і відсвяткує своє 100-річчя. Від імені всіх співробітників та членів нашої кредитної кооперативи - вітаємо пана Володимира з днем народження та бажаємо міцного здоров'я та процвітання - Многая літа! Крім того, СУМА також рада привітати нашого операційного директора Ігоря Макаренка із 40-річчям та нашого менеджера/кредитного спеціаліста Христину Дідик-Скальську з 35-річчям безперервної роботи у нашій кредитній кооперативі. Ми також висловлюємо наші найкращі побажання Ігорю та Христині з приводу цього заслуженого визнання. Ми також повинні з сумом відзначити смерть нашого багаторічного керівника філії у Спрінг-Веллі, Юлії Шозди, якої нам дуже не вистачає і яку ми завжди будемо пам'ятати у наших серцях. Вічна пам'ять.

Також на сумній ноті, у лютому цього року українсько-американська діаспора урочисто відзначила другу річницю повномасштабної війни росії проти України. Ця жорстока війна залишається болючим джерелом тривоги для наших членів та всіх українців. Чоловіки та жінки українських Збройних Сил та народ України продовжують надихати світ своєю рішучістю та відвагою у героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Ми вшановуємо пам'ять загиблих і висловлюємо жаль з приводу трагічних людських страждань і руйнувань, спричинених незаконною, невиправданою і неспровокованою війною росії. З початку війни у 2022 році СУМА продовжує надсилати грошові перекази в Україну безкоштовно, і за цей період понад 5 мільйонів доларів США вже було переказано сім'ям та на гуманітарні потреби в Україні від наших індивідуальних членів та організацій-членів.

На завершення, як завжди, ми ще раз висловлюємо подяку нашим співробітникам, керівництву та правлінню за їхній професіоналізм у служінні нашим членам, нашій громаді та Україні. Ми також дякуємо нашим членам за вашу постійну довіру та впевненість і сподіваємося на подальше зростання нашої організації на благо нашої громади.

Слава Україні – Героям Слава!

До Перемоги!

Роман Кoзiцький - Президент та Виконавчий Директор

Андрій Горбачевський - Голова Ради Директорів


photo of Roman - SUMA President/CEO

JOINT REPORT OF THE PRESIDENT and CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

It is our pleasure to welcome you to the 2024 Annual Meeting and to report another solid and prosperous year for our institution. Despite considerable economic headwinds, SUMA Federal Credit Union again produced robust results for the year ending 2023. The challenge of high inflation which our members experience as higher costs at the gas pump and grocery store, triggered the US Federal Reserve to raise interest rates 11 times in the period of March 2022 to July 2023. Hopes for a soft landing, has slowed the lowering of interest rates to prior levels. Notwithstanding the challenging economic outlook, SUMA continues to focus on the needs of our members and the rapid innovations in the financial industry in order to maintain a safe, stable and well capitalized institution, and will continue to offer our members savings and loan rates and products which outperform the vast majority of our peer credit unions.

 • As the leader in banking technology among Ukrainian-American credit unions, SUMA continues to keep pace with innovation. Some of the improvements SUMA has implemented over the last year included:
 • Upgrading the digital banking Member-to-Member feature with ability to save recipient's information for future use and scheduling of recurring transfers
 • Implementation of new, real-time transfers - FedNOW
 • Upgrading email security
 • Upgrading Money Manager in our digital banking with ability to add external accounts to view balances and transaction history
 • Upgrading credit card purchase alerts in the SUMA FCU mobile app
 • Automating remote deposit velocity limits management
 • Moving our document storage system to a highly secure cloud
As SUMA looks to the future, our credit union will continue expansion of services to meet the needs of current and future members as well as to support our community’s charitable organizations and humanitarian needs as they arise.

A healthy financial institution needs to grow within the communities it seeks to serve, and so we are especially pleased to have added the parishioners of Sts. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church (Spring Valley, NY) and St. Vladimir Ukrainian Catholic Cathedral (Stamford, CT) to SUMA's charter for membership. Moreover, the most important initiative for SUMA in 2024 will be the opening in the month of April two new branches in Florida, one in North Port and the other in St Petersburg. These expansions are an investment in SUMA’s future and will include essential financial services for many recently resettled individuals and families from war torn Ukraine. The credit union motto of “people helping people” has never been more relevant.

We are also proud to note that 2024 marks an extraordinary year of milestones. Firstly, our credit union celebrates its 60th anniversary. We are extremely pleased that one of our founders, former President-CEO, and Honorary Chairman, Volodymyr Kozicky is still a vibrant contributor to SUMA operations. This year Mr. Kozicky will reach his own special milestone and celebrate his 100th birthday. On behalf of all the employees and members of our credit union – we wish Pan Volodymyr a very happy birthday and continued good health and prosperity – Mnohaya Lita! Additionally, SUMA is also pleased to congratulate our Chief Operating Officer, Ihor Makarenko on 40 years and our Manager/Loan Officer Kristine Didyk-Skalski on 35 years of continuous service with our credit union. Likewise, we extend our best wishes to Ihor and Kristine on this well-earned recognition. We must also, however, sadly note the passing of the long-term Manager of our Spring Valley Branch, Julie Szozda, who we truly miss and will always remember in our hearts. Vichnaya Pamyat.

Also on a sad note, in February of this year, the Ukrainian-American diaspora solemnly marked the second anniversary of the Russia’s full-scale war against Ukraine. This brutal war remains a painful source of anxiety for our members and all Ukrainians. The men and women of the Ukrainian Armed Forces and the people of Ukraine continue to inspire the world with their resolve and bravery in the heroic defense of their nation, their land, and our shared values. We pay tribute to the lives lost and we deplore the tragic human suffering and destruction caused by Russia’s illegal, unjustifiable, and unprovoked war. Since the inception of the war in 2022, SUMA has continued to send wire transfers to Ukraine without charge and over that period more than $5 million has already been wired to families and for humanitarian needs in Ukraine from our individual and member organizations.

In closing, as always, we again express gratitude to our staff, our managers, and our board for their professionalism in service to our membership, to our community and to Ukraine. We also thank our members for your continued trust and confidence and look forward to the further growth of our institution for the betterment of our community.

Glory to Ukraine - Glory to the Heroes!

To Victory!

Roman G. Kozicky - President/CEO

Andrew Horbachevsky - Chairman of the Board of Directors

Bar chart showing SUMA FCU's growth in assets since inception

ЗВІТ КРЕДИТНОЇ КОМІСІЇ
Членами Кредитної Комісії у 2023 році були:
Голова – Мирон Дашко
Заст. голови – Ігор Шевчук
Секретар – Марко Павлічко
Член – Доктор Василь Коцур
Член – Хриситина Дідик-Скальська

Щоб пришвидшити процес розгляду кредиту та покращити обслуговування членів, автокредити та кредити під заставу звичайних заощаджень, до 100,000.00 доларів США, розглядаються відповідно до окремих процедур і більше не підлягають затвердженню кредитним комітетом.

У 2023 році загальна сума позик становила 264, на загальну суму 52,256,925.25 доларів США. Важливо зазначити, що з 2022 року обсяг автокредитів зріс на 30%.

Розподіл кредитів виглядає наступним чином:

Тип кредитної позики

Кількість

Сума

На автомобілі

124

 $4,104,619.05

Довгострокові іпотечні кредити

60

 $22,104,800.00

На бізнес

16

$20,678,500.00

На ремонт і вдосконалення будинку

26

 $4,512,400.00

Під заставу звичайних заощаджень

28

$735,606.20

Під гарантію поручителя

10

$121,000.00      

РАЗОМ

264

$52,256,925.25
ЗАТВЕРДЖЕННЯ  КРЕДИТІВ ЗА РОКАМИ:
2020 35,3 млн
2021 53,3 млн
2022 64,0 млн
2023 52,3 млн

Я дякую членам Кредитної Комісії, членам Ради Директорів, та персоналу Кредитної Спілки за їхню співпрацю та допомогу протягом року.

Мирон Дашко
Голова Кредитної Комісії

REPORT OF THE CREDIT COMMITTEE
Members of the 2023 Credit Committee were:
Chairman – Myron Daszko
Vice Chairman – Ihor Shevchuk
Secretary – Mark Pawliczko
Member – Dr. Basil A. Kocur
Member – Kristine Didyk-Skalski

Meetings were held weekly and as needed and applications were reviewed, then approved or rejected based on the financial profile and credit history of the applicant. The Committee conducted its business in an objective atmosphere and all members took an active role in the review of each application.

To expedite the loan review process and improve member service, auto loans and share loans under $100,000.00 are reviewed under separate procedures and are no longer subject to credit committee approval.

For the year 2023, total loan originations were 264 loans for a total of $52,256.25. The breakdown of loans are as follows. Important to note that auto loans increased 30% in volume from 2022.

The breakdown of loan approvals is as follows:

Type

No.

Amount

Auto

124  $4,104,619.05

Mortgage

60 $22,104,800.00

Member Business Loan

16 $20,678,500.00

Home Equity

26
 $4,512,400.00

Pledge of Share

28 $735,606.20

Cosigner

10 $121,000.00

TOTAL

264

$52,256,925.25


LOAN ORIGINATIONS BY YEAR:
2020 35.3 million
2021 53.3 million
2022 64.0 million
2023 52.3 million

I thank the members of the Credit Committee, the members of the Board of Directors and the Credit Union staff for their cooperation and help throughout the year.

Myron Daszko
Chairman Credit Committee

ЗВІТ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Контрольна Комісія активно виконувала свої функції протягом звітного періоду, здійснюючи необхідні аудиторські завдання по пе-ревірці діяльності кредитної спілки та її філій. Співпрацюючи з внутрішнім аудитором, ми здійснили перегляд процедур та політики кредитної спілки, їх відповідність нормам Закону про Секретність Банківської Ін-формації (Bank Secrecy Act), а також перевірку процедур по боротьбі з відмиванням грошей.

Контрольна Комісія проводила спільні зустрічі з нашою сертифі-кованою бухгалтерсько-аудиторською (СРА) фірмою Clifton Larson Allen та федеральними аудиторами.

Згідно з нашими звітними документами, а також аудиторськими висновками Clifton Larson Allen та федеральних аудиторів, керівництво Федеральної Кредитової Кооперативи СУМА в Йонкерсі виконало свої зо-бов’язання у повній мірі та у відповідності з правилами та нормами, встановленими Національною Адміністрацією Кредитних Спілок (NCUA).

Висловлюємо нашу найщирішу подяку всьому персоналу нашої кредитівки за допомогу та безвідмовну співпрацю під час аудиторських перевірок.

Іван Оліярчик - голова

REPORT OF THE SUPERVISORY COMMITTEE

The Supervisory Committee was active during the reporting period and performing selected auditing procedures for the credit union and its branches.

Working with the internal auditor, we reviewed the policy and procedures of the credit union, compliance with Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering procedures.

The Supervisory Committee had meetings with our CPA audit firm, Clifton Larson Allen, and with the Federal examiners.

Based on our reviews, along with the audits of Clifton Larson Allen and the Federal examiners, the management of SUMA Federal Credit Union has fulfilled its responsibilities properly and in accordance with the rules and regulations established by the National Credit Union Administration.

Our sincerest thanks to all personnel of our credit union for their help and complete cooperation connected with the audits.

John Olijarczyk - Chairman

 

Committee members:

John Olijarczyk – Chairman

Tymish Hаnkewycz – Secretary

Lydia Jacewicz – Member

Internal Auditor Stefan Peleschuk, CPA


STATEMENT OF INCOME & EXPENSES

As of December 31, 2023 and 2022

ПРОРАХУНОК ПРИБУТКІВ ТА ВИТРАТ

ЗА 2023 ТА 2022 РОКИ ПРИБУТКИ

2023

2022

INCOME

Відсотки від позичок

10,949,034

8,647,636

Interest on Loans

Відсотки від інвестицій

3,085,099

1,965,853

Interest on Investments

Інші прибутки

789,868

1,065,127

Other Income

РАЗОМ ПРИБУТКИ

14,824,001 11,678,616

TOTAL INCOME

ВИТРАТИ

2023

2022

EXPENSES

Платні працівників

2,595,608 2,407,273

Employee Compensation

Забезпечення працівників

933,763 911,409

Employee Benefits

Подорожі та конференції

20,420 19,699

Travel & Conferences

Вкладки до Асоціації

19,015
17,056

Association Dues

Кошти приміщення

461,670 501,295

Office Occupancy

Канцелярські витрати

1,776,278 1,505,076

Office Operations

Пожертви, громадські зв’язки і реклaма

331,567 616,361

Community, Promotional & Education

Обслуговання позичок

214,169 198,791

Loan Servicing

Професійні послуги

34,842 89,134

Professional Services

Державний контроль

68,375 66,047

Fed Supervision & Exam.

Оплата процентів по позичках 109,428 85,642       

Interest on Borrowed Money

Річні Загальні Збори

995 1,505

Annual Meeting

Інші витрати

35,210 38,676

Misc. Operating

Витрати перед Резервами на Позичкові Витрати

6,601,340 6,457,964

Expense before Provision for Loan Losses

Резерва на позичкові витрати

- -

Provision for Loan

Losses

Дохід перед виплатою

дивідендів

8,222,661 5,220,652

Income before

Dividends

Виплачено дивідендів

7,965,602 3,956,818

Dividends Paid

Інші неопераційні приходи

- -

Non Operating Income

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

257,059
1,263,834

NET INCOME


STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION
As of December 31, 2023 and 2022

БАЛАНС
На 31 грудня 2023 та 2022

АКТИВИ

2023

2022

ASSETS

Готівка і коротко термінові депозити

17,243,917 17,054,695

Cash and Cash Equivalents

Позички

272,885,903 252,275,780

Loans

Зарезервовані видатки на страти для позичок

(3,713,629) (2,343,830)

Allowance for Loan Losses

Інвестиції

124,028,855 147,043,345

Investments

Земля і будинок

4,700,850 4,873,517

Land & Building

Бюрові устаткування

134,143 152,949

Other fixed assets

Заборговані відсотки

1,241,257 1,016,770

Accrued Interest on In-vestments and Loans

Страхівка NCUA

2,927,560 2,867,719

NCUA Insurance Deposit

Позбавленні активи

0 0

Foreclosed Assets

Інші активи

745,136 1,441,470

Other Assets

РАЗОМ АКТИВИ

420,193,992
424,382,415

TOTAL ASSETS

ПАСИВИ

2023 2022

LIABILITIES & EQUITY

Разом пасиви

342,711 6,317,042

Total Liabilities

Заощадження

85,860,865 97,508,753

Shares

Ескро заощадження

2,907,236 2,612,827

Share Escrow

Чекові рахунки

26,916,820 24,359,670

Share Drafts

Сертифікатні рахунки

143,505,283 119,572,378

Share Certificates

Індивід. пенсійні рахунки

34,814,943 34,918,091

IRA Shares

Мані Маркет рахунки

73,245,866 85,197,445

Money Market Shares

Статутні резерви

1,264,091 1,264,091

Regular Reserves

Нерозподілений прибуток

51,336,177 52,632,118

Undivided Earnings

РАЗОМ ПАСИВИ

420,193,992 424,382,415

TOTAL LIABILITIES & EQUITY

2024 HOLIDAY SCHEDULE

New Year's Day Monday, January 1
Martin Luther King, Jr.
Monday, January 15
Presidents' Day Monday, February 19
Good Friday* Friday, March 29
Ukrainian Good Friday  Friday, May 3
Memorial Day Weekend Saturday, May 25
Memorial Day Monday, May 27
Independence Day Thursday, July 4
Labor Day Weekend Saturday, August 31
Labor Day Monday, September 2
Columbus Day Monday, October 14
Veterans' Day Monday, November 11
Thanksgiving Day Thursday, November 28
Christmas Eve** Tuesday, December 24
Christmas Day Wednesday, December 25
New Year's Eve** Tuesday, December 31

* Stamford and New Haven Branches only
** Corporate and Florida Branches close at 3pm EST, All other Branches Closed


 • Introduced students loans
 • Upgraded the digital banking Member-to-Member feature with ability to save recipient's information for future use and schedule recurring transfers
 • Implemented new, real-time transfers - FedNOW
 • Enhanced our email security 
 • Upgraded Money Manager in our digital banking with ability to add external accounts to view balances and transaction history
 • Introduced contactless plastic cards
 • Upgraded purchase card alerts in SUMA FCU mobile app
 • Implemented Loan Payoff calculator in our Digital Banking
 • Added parishioners of Sts. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church (Spring Valley, NY) and St. Vladimir Ukrainian Catholic Cathedral (Stamford, CT) to SUMA FCU's charter for membership
 • Automated remote deposit velocity limits management
 • Moved our document storage system and check processing system to a highly secure cloud
 • Continued to send wires to Ukraine fee-free

SUMA Federal Credit Union Holds 60th Annual Meeting – April 27, 2024

SUMA Federal Credit Union held its 60th annual meeting on Saturday, April 27th, 2024 at the St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church, 21 Shonnard Place, Yonkers, New York.  Roman G. Kozicky, President and CEO of the credit union, called the meeting to order at 10:20am and welcomed all members and guests present.  He then asked all assembled to stand, in a moment of silence, to honor all members lost in 2023 as well as the fallen heroes who were bravely protecting the borders of Ukraine against the unprovoked Russian invasion.

The Very Rev. Kiril Angelov, Chancellor of the Ukrainian Catholic Diocese of Stamford and Pastor of St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church in Yonkers, offered an invocation. Father Kiril also thanked the credit union for its continued financial support of the church as well as the Eparchy. He specifically highlighted the large donation made to renovate the church hall in honor of St. Michael’s 125th anniversary.  This year’s SUMA FCU annual meeting was the first event to be held in the completely redesigned space.

Andrew Horbachevsky, Chairman of the SUMA FCU Board of Directors, provided a summary of the year’s activities and accomplishments.  In his comments, the Chairman underscored his appreciation to the management and staff of the credit union who effectively and safely met the membership’s financial needs throughout a turbulent year.  Despite the challenges of 2023, SUMA FCU achieved a net income of $1.3 million.  Mr. Horbachevsky thanked all involved in all the new innovations implemented on the digital and I.T. side of the business as well as successfully implementing the expansion of SUMA FCU’s field of membership, which as of 2023, now includes parishioners of St. Vladimir Ukrainian Catholic Cathedral in Stamford, CT.  Mr. Horbachevsky also noted that the most important initiative for SUMA in 2024 was the opening in April of two new branches in Florida, one in North Port and the other in St Petersburg.  These expansions, he stated, are an investment in SUMA’s future and will include essential financial services for many recently resettled individuals and families from war-torn Ukraine.  “The credit union motto of ‘people helping people’ has never been more relevant.” 

The annual meeting was also proud to note that 2024 marks an extraordinary year of milestones.  Firstly, the SUMA Federal Credit Union is celebrating its 60th anniversary.  The members in attendance were extremely pleased that one of SUMA’s founders, former President-CEO, and Honorary Chairman, Volodymyr Kozicky is still a vibrant contributor to SUMA operations.  This year Mr. Kozicky will reach his own special milestone and will celebrate his 100th birthday.  Additionally, SUMA congratulated their Chief Operating Officer, Ihor Makarenko, on 40 years of service for SUMA FCU and was presented an award from the Ukrainian American Credit Union Association (UACUA) and a gift signed by all SUMA employees (an authenticated framed photograph of Chuck Bednarik of the Eagles in the infamous moment after he laid out and stood over Frank Gifford of the Giants).  Also recognized and presented with a gift was their Manager/Loan Officer, Kristine Didyk-Skalski, for her 35 years of continuous service with the credit union.  The members sadly noted the passing of the long-term Manager of the Spring Valley Branch, Julie Szozda, who will always be fondly remembered.

Treasurer and COO, Ihor Makarenko, provided further 2023 financial details in his report to the membership which can be found on the SUMA FCU website - www.sumafcu.org/annual-meeting-for-2023. Mark Pawliczko, SUMA FCU Loan Director, reported 264 loans were approved for a total of $52 million.

Greetings were acknowledged from His Grace, the Most Reverend Bishop Paul Patrick Chomnycky O.S.B.M. and Michael Sawkiw, Director of the Ukrainian National Informational Service (U.N.I.S.) in Washington, DC. In-person greetings were presented by Michael Kapitula (President of the Ukrainian Youth Association (C.Y.M) in Yonkers, NY), Tymish Hankewicz (President of the Plast Ukrainian Scout Organization in Yonkers), and Valentyn Labunsky (Publisher & Editor-in-Chief of Nova Gazeta.

The following directors were ending their terms this year: Lubomyr Shchur, John Olijarczyk, and Steven Kapitula.  Similarly, a member of the credit committee ending their terms was Basil Kocur.  The nominating committee, headed by Orest Kozicky, offered a proposition to re-elect the named individuals to an additional term and the members present unanimously voted in favor of the slate as presented.

In closing, President/CEO Roman Kozicky expressed his gratitude to the staff of SUMA FCU for their professionalism in service to the credit union’s membership.  He also thanked SUMA FCU’s members for their continued trust and confidence in the credit union as a financial partner.  Lastly, he wished for a quick and successful end to the war in Ukraine and the safe return home of all the defenders as well as all the Ukrainian refugees.  The Very Rev. Kiril Angelov closed the annual meeting with a benediction and a prayer for Ukraine followed by everyone in attendance singing the Ukrainian national anthem.

---------

Upper management(Peter, Kristine, Ihor, Roman) standing in front of the teller station.

Facebook logo b&W Instagram logo b&wTwitter logo b&wLinkedIn logo b&w